Chính Sách Bảo Mật

Website Tongiaovn.com là một nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin về các tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam, bao gồm Đạo Phật, đạo Thiên Chúa, Cao Đài, đạo Hồi và nhiều tôn giáo khác. Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng website.

Thu thập thông tin cá nhân:

  1. Mục đích thu thập thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng nhằm cung cấp dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng trên website Tongiaovn.com.
  2. Phạm vi thông tin: Thông tin cá nhân thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng.
  3. Phương thức thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân thông qua các biểu mẫu đăng ký, phản hồi từ người dùng và thông qua việc sử dụng công nghệ cookies để thu thập thông tin về hoạt động truy cập trên website.

Bảo mật thông tin cá nhân:

  1. Bảo vệ dữ liệu: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, tương tác và cung cấp thông tin liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.

Quyền riêng tư:

  1. Cập nhật thông tin: Người dùng có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trên website Tongiaovn.com bất cứ lúc nào.
  2. Bảo mật tài khoản: Người dùng phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân, bao gồm mật khẩu và tài khoản đăng nhập.
  3. Liên hệ: Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên website.

Thay đổi chính sách: Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi chính sách bảo mật này để phù hợp với các yêu cầu pháp luật và thực tiễn hoạt động của website. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên website và có hiệu lực ngay khi được công bố.

Bằng cách sử dụng website Tongiaovn.com, người dùng đồng ý tuân thủ chính sách bảo mật này. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi cung cấp thông tin cá nhân trên website.